Català Castellano

–      Què entenem per salut? Com definiria el concepte de persona sana?


Qui té una autonomia personal, se sent bé amb si mateix i s’interrelaciona amb l’entorn de manera solidària.


–      Què és per a vostè la prevenció en la salut?


Prevenir vol dir evitar allò que coneixem i que és perjudicial per a la salut. Cal evitar els factors de risc que poden condicionar les malalties cardiovasculars fonamentalment.


–      Quan s’ha de començar a fer la prevenció?


Com més aviat millor. Això vol dir des de la infància, des del mateix moment del naixement; el mateix pes del néixer és un factor de risc vascular. Com més aviat comencem, evitarem malalties cròniques.


–      El metge és un especialista en la salut, però caldria també que tingués un perfil humanista?


En qualsevol professió cal tenir una visió àmplia del món i de les persones per conèixer tots els factors que hi interactuen o s’hi interrelacionen, cal tenir una visió humanística.


–      Com hauria de ser la relació metge-pacient?


Relació d’igualtat, coneixent els drets i deures de cada un, però tenint en compte que hi ha d’haver un contracte i una relació de confiança.


–      Quina percepció tenen els pacients dels metges? Li sembla què és igual que la que tenien els nostres avis?


Crec que gaudim d’un gran sistema de salut, amb professionals molt formats i amb una medicina familiar d’excel·lència.


–      Tenim una bona sanitat, la qualitat dels equipaments sanitaris i els serveis que s’hi presten és alta. Sabem valorar-la? Sabem fer-ne un bon ús?


Els ciutadans la valorem bé, les enquestes estadístiques així ens ho indiquen, però tenim l’obligació de fer-ne un bon ús, ens han d’ensenyar per ser cada dia més responsables.


–      Envejecer bien és un llibre del qual vostè és l’autor i que s’ha publicat fa poc. Quin és el principal missatge que vostè vol transmetre?


Primer de tot, és un llibre destinat a les persones en l’entorn de les quals hi ha gent gran i a les persones que poden fer prevenció per poder envellir millor. En el cas de les primeres, trobaran situacions que seria desitjable que mai no passessin; si les coneixem, podem posar-hi remei perquè mai no s’esdevinguin.


–      L’esperança de vida s’ha incrementat molt els darrers anys, però ho ha fet també la qualitat de vida de la gent gran?


Crec que s’ha incrementat l’esperança de vida però no la qualitat: els darrers anys de vida la morbiditat en la malaltia és elevada. La situació ideal seria que les corbes de morbiditat i mortalitat s’assemblessin més.


–      La societat està preparada per tenir en els propers anys un increment de persones grans i, especialment, de les més grans de vuitanta anys?


Encara no tenim tots els recursos necessaris, per això cal fer prevenció. Hem d’aprendre a envellir d’una manera que no sigui patològica. Cal continuar fent polítiques socials i incrementar els recursos destinats a l’entorn de la família.


–      Per acabar, completi aquesta frase: fer-se gran és…


… fer-se ric en records i experiència i il·lusionar-se amb nous projectes.